20 oktober
Op woensdag 20 oktober 2021 zal de wissel Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in de Senaatszaal van het Academiegebouw. Op deze ALv zal het 107e bestuur het stokje doorgeven aan het 108e bestuur. Het afgelopen bestuursjaar zal geëvalueerd worden, waarna iedereen op de hoogte gebracht wordt van de laatste ontwikkelingen binnen de UBV. Op de ALv zullen er weer een aantal commissieleden gedechargeerd en geïnstalleerd worden. Het kandidaatsbestuur zal haar beleidsplan en begroting presenteren en de penningmeester zal de afrekening presenteren. De secretaris zal verslag doen van de activiteiten die het afgelopen bestuursjaar georganiseerd zijn waarna de bestuurswissel zal plaatsvinden.
Ben je geïnteresseerd in de laatste nieuwtjes binnen de UBV? Ga je in een commissie of ga je er na een leuke tijd juist uit? Wil je weten hoe een officiële bestuurswissel in het mooie Academiegebouw in z’n werk gaat? Kom dan vooral op woensdag 20 oktober naar de Senaatszaal van het Academiegebouw! De ALv is namelijk hét inspraakmoment voor alle leden van de UBV!
Er is plek voor 64 leden en vol = vol. Inschrijven kan via Codex:
https://m-ubv.codex.link/activities/view/101

Author bestuur

More posts by bestuur

Leave a Reply