De Driehoek

De Driehoek is een natuurgebied op de Uithof gelegen ten westen van de Cambridgeflat dat wordt beheerd door de UBV. Het gebied is van belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarde en vormt een natuurlijke verbindingsroute en verblijfplaats voor de flora en fauna tussen de Uithof en Amelisweerd. Bovendien vormt de Driehoek een goed beschutte groene oase in het grijzer wordende straatbeeld van de Uithof. De geschiedenis van de Driehoek is sterk vervlochten met die van de UBV en het is de vereniging daardoor zeer dierbaar.

De Driehoek is een levendig gebied. Er komen veel bijzondere diersoorten voor, zoals de ringslang, de ijsvogel en de zeldzame kamsalamander. Daarnaast beheert de Utrechtse Biologen Vereniging hier een aantal bijenvolken in bijenkasten. De Driehoek kent verschillende vegetatietypen: een essenhouthakwal aan de oostzijde en een divers, bloemenrijk hooiland in het zuidelijke deel. Ook kent de zuidzijde een voor amfibieën interessante vijver: ‘de kikkerpoel’. Het noordelijke gebied is sterk verruigd met veel wilgen-, braam- en brandnetelgroei.

Het huidige beheer van de Driehoek spitst zich toe op het behouden van het natuurgebied als rustgebied voor de flora en fauna en het behoud van cultuurhistorische elementen zoals de ongeveer 175 jaar oude essenhakhoutwal.

Inventarisatie

Elk jaar wordt er een inventarisatie gedaan welke soorten er in De Driehoek voorkomen. De lijst kun je hier binnenkort vinden.

Geschiedenis

De Driehoek valt sinds 1975 onder het beheer van de UBV en zij wordt ingezet door de UBV om een bijdrage te leven aan natuurbehoud en educatie. De manier waarop dit gebeurt is echter over loop van de jaren van insteek veranderd. Aanvankelijk werd het gebied gebruikt om een wilde-plantentuin te houden om de Uithofbezoeker iets mee te geven over natuurbescherming. Tegenwoordig wordt het gebied ecologisch beheerd waarbij belangrijke cultuurhistorische aspecten bewaard blijven.

Het belangrijkste cultuurhistorische element in de Driehoek is de eeuwenoude essenhakhoutwal. Dit is een landschapselement wat vroeger typisch was voor de omgeving rondom de Kromme Rijn bij Utrecht maar tegenwoordig bijna helemaal uit het landschap verdwenen is. De oude essenhouthakwal volgt de oude indeling van de Uithofpolder en vormt wegens haar ouderdom een belangrijke databank aan genetisch materiaal. Door deze essenhouthakwal actief te onderhouden wordt een belangrijk cultuurhistorisch aspect van de vroegere Uithofpolder bewaard.

Naast deze cultuurhistorische waarde bevat de Driehoek ecologisch belangrijke biotopen zoals een kikkerpoel, een bloemrijke weide en een moerasbos. In deze biotopen wordt bijzondere flora en fauna gevonden zoals het Recht palmpjesmos (Isothecium alopecuroides), Struikmos (Thamnobryum alopecurum), Brede wespenorchis (Epipactis helleborine), Grote kaardebol (Dipsacus fullonum) en de ringslang (Natrix natrix). Deze en andere soorten gebruiken de Driehoek als ecologische verbinding tussen Amelisweerd en de rest van de Uithof en als vaste verblijfplaats.

Door de loop van de jaren heeft de UBV meerdere keren op de bres moeten staan om dit bijzondere natuurgebied te beschermen. Zo is er ooit sprake geweest dat het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) en de Cambridgeflat op de plek van de Driehoek gebouwd zouden worden. Gelukkig heeft de UBV keer op keer er voor weten te zorgen dat het belang van de Driehoek voor de Uithof belangrijker bleef en zijn beide gebouwen op een andere locatie gebouwd. Omdat de Cambridgeflat uiteindelijk pal naast de Driehoek is gebouwd is ter bescherming van de flora en fauna van het gebied een slootgracht gegraven rondom het gebied en is het houden van huisdieren verboden in het Cambridgecomplex.

Het gebied wordt actief beheerd door vrijwilligers vanuit de UBV waarbij ze worden ondersteund door ecologisch adviseurs van onderzoeksbureau Dactylis. Op deze manier krijgen biologiestudenten een kans een eigen bijdrage te leven aan natuurbescherming.

Kortom, de Driehoek is dus een bijzonder stukje natuurgeschiedenis van de UBV. Om het gebied te kunnen behouden is het alleen toegankelijk op afspraak via het UBV-bestuur. Voor een afspraak voor de sleutel, meer informatie over de geschiedenis en het ecologische beheer van de Driehoek of met andere vragen kan men contact opnemen met het bestuur van de UBV.

juli 2024

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Singleloop

| Activiteiten | No Comments
14 februari Lieve DGKers🐎, Stormtroopers🍃 en UBVers🐸 en overigen Zijn jullie ook helemaal klaar met die baby die je zo hard aan het gaslighten is dat je bijna in de…

PlantPUT

| Activiteiten | No Comments
30 januari Heb jij een pracht plant waar je hart en ziel in hebt gestoken om hem levend te houden? Of heb je net een nieuwe plant gekocht die je…

Bioborrel

| Activiteiten | No Comments
26 januari Lieve studenten en medewerkers van biologie, Op 26 januari zal de bioborrel weer plaatsvinden! Van 16:30 tot ongeveer 18:30 zijn jullie allemaal welkom in de Kruyt Kantine om…

Muziekquiz

| Activiteiten | No Comments
25 januari Hoi allemaal!! Het is weer tijd voor de Muziekquiz✨ 25 januari zijn jullie welkom op de kamer om 17:00, waarna de quiz start om 17:15. Je kan een…