• Overal

ONDERZOEKSTAGES PAPEGAAIEN GEDRAG EN WELZIJN

STAGEPLEK 1 – Feather damaging behaviour

Stageplek major (9 maanden)

Effecten van nieuwe foerageerverrijking op verenplukgedrag van grijze roodstaart papegaaien (Psittacus erithacus)

Wij zoeken gemotiveerde MSc studenten die graag onderzoek wil doen naar gedrag en welzijn van papegaaien!

Foerageerverrijking vormt bij veel diersoorten een belangrijk middel om de dieren hun soort-typische foerageergedragingen uit te kunnen laten voeren. Het draagt daarnaast bij aan het reduceren van abnormaal gedrag, zoals verenplukken bij papegaaien. Uit onderzoek is echter gebleken dat de huidig beschikbare verrijkingen voor papegaaien niet afdoende effect hebben om het verenplukken compleet te elimineren. In deze studie wordt beoogd de effecten van een nieuw ontwikkeld foerageerverrijking vast te stellen op foerageertijd en verenplukgedrag in een case-control, cross-over studie. Daarnaast wordt ook gekeken naar de fysiologische effecten d.m.v. fecale corticosteronconcentraties. Resultaten van deze studie leveren een belangrijke bijdrage aan het verkrijgen van verder inzicht in de verschillende aspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij het aanbieden van foerageerverrijking aan papegaaien.

Andere onderwerpen v.w.b. foerageergedrag/verenplukgedrag zijn bespreekbaar.

Heb je interesse? Neem dan contact met mij op!

m.h.c.beekmans1@uu.nl

Verantwoordelijkheden

Onderzoeksvraag en projectplan voor je stage opstellen en uitvoeren, dagelijks verzorging van papegaaien in onderzoek (i.s.m. andere studenten), trainen van papegaaien in onderzoek, monitoren van gezondheid en welzijn van papegaaien in onderzoek, schrijven van een onderzoeksrapport en eindpresentatie op wetenschappelijk niveau.

De praktische werkzaamheden zijn zo ingericht dat studenten veilig en op afstand van elkaar kunnen werken i.v.m. covid-19.

Locatie

Utrecht, faculteit Diergeneeskunde, afdeling Vogels en Bijzondere Dieren

Beginperiode

Flexibel

Stagebegeleiders

Mandy Beekmans, MSc (bioloog, promovenda)

Dr. Yvonne van Zeeland (dierenarts, specialisatie in vogelgeneeskunde en papegaaiengedrag)

Dr. Claudia Vinke (bioloog, specialisatie in diergedrag en -welzijn en gedragsproblemen)

Meer informatie

https://dierenmaatschappij.vriendendiergeneeskunde.nl/project/papegaaienwelzijn

 

 

STAGEPLEK 2 – Consumer demand tests

Stageplek (6-9 maanden)

Motivatie voor nieuwe foerageerverrijking van grijze roodstaart papegaaien (Psittacus erithacus)

Wij zoeken gemotiveerde MSc studenten die graag onderzoek wil doen naar gedrag en welzijn van papegaaien!

Foerageerverrijking vormt bij veel diersoorten een belangrijk middel om de dieren hun soort-typische foerageergedragingen uit te kunnen laten voeren. Uit onderzoek is echter gebleken dat de huidig beschikbare verrijkingen voor papegaaien niet afdoende effect hebben om foerageertijden uit het wild te benaderen (>4u/dag). Bovendien houden huidig beschikbare verrijkingen onvoldoende rekening met de verschillende fases van het natuurlijke foerageergedrag, nl. appetitief en consumptief gedrag. In deze studie wordt onderzocht in hoeverre papegaaien motivatie hebben om gebruik te maken van een nieuw ontwikkelde verrijking die de twee fases van het foerageergedrag stimuleren in een zgn. consumer demand test. Resultaten van deze studie leveren een belangrijke bijdrage aan het verkrijgen van verder inzicht in de verschillende aspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij het aanbieden van foerageerverrijking aan papegaaien.

Andere onderwerpen v.w.b. foerageergedrag/verenplukgedrag zijn bespreekbaar.

Heb je interesse? Neem dan contact met mij op!

m.h.c.beekmans1@uu.nl

Verantwoordelijkheden

Onderzoeksvraag en projectplan voor je stage opstellen en uitvoeren, dagelijks verzorging van papegaaien in onderzoek (i.s.m. andere studenten), trainen van papegaaien in onderzoek, monitoren van gezondheid en welzijn van papegaaien in onderzoek, schrijven van een onderzoeksrapport en eindpresentatie op wetenschappelijk niveau.

De praktische werkzaamheden zijn zo ingericht dat studenten veilig en op afstand van elkaar kunnen werken i.v.m. covid-19.

Locatie

Utrecht, faculteit Diergeneeskunde, afdeling Vogels en Bijzondere Dieren

Beginperiode

Flexibel

Stagebegeleiders

Mandy Beekmans, MSc (bioloog, promovenda)

Dr. Yvonne van Zeeland (dierenarts, specialisatie in vogelgeneeskunde en papegaaiengedrag)

Dr. Claudia Vinke (bioloog, specialisatie in diergedrag en -welzijn en gedragsproblemen)

Meer informatie

https://dierenmaatschappij.vriendendiergeneeskunde.nl/project/papegaaienwelzijn

 

 

STAGEPLEK 3 – Preference tests

Stageplek (6-9 maanden)

Evaluaren van vrijwillige keuzes voor foerageerverrijkingen in grijze roodstaartpapegaaien (Psittacus erithacus)

Wij zoeken gemotiveerde MSc studenten die graag onderzoek wil doen naar gedrag en welzijn van papegaaien!

Foerageerverrijking vormt bij veel diersoorten een belangrijk middel om de dieren hun soort-typische foerageergedragingen uit te kunnen laten voeren. Uit onderzoek is echter gebleken dat de huidig beschikbare verrijkingen voor papegaaien niet afdoende effect hebben om foerageertijden uit het wild te benaderen (>4u/dag). Bovendien houden huidig beschikbare verrijkingen onvoldoende rekening met de verschillende fases en bijbehorende activiteiten van het natuurlijke foerageergedrag. In deze studie krijgen papegaaien meerdere verrijkingen aangeboden die specifieke foerageeractiviteiten stimuleren, naast vrij voer, en wordt geobserveerd welke keuzes zij maken en in hoeverre ze (contra)freeloaden. Resultaten van deze studie leveren een belangrijke bijdrage aan het verkrijgen van verder inzicht in de verschillende aspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij het aanbieden van foerageerverrijking aan papegaaien.

Andere onderwerpen v.w.b. foerageergedrag/verenplukgedrag zijn bespreekbaar.

Heb je interesse? Neem dan contact met mij op!

m.h.c.beekmans1@uu.nl

Verantwoordelijkheden

Onderzoeksvraag en projectplan voor je stage opstellen en uitvoeren, dagelijks verzorging van papegaaien in onderzoek (i.s.m. andere studenten), trainen van papegaaien in onderzoek, monitoren van gezondheid en welzijn van papegaaien in onderzoek, schrijven van een onderzoeksrapport en eindpresentatie op wetenschappelijk niveau.

De praktische werkzaamheden zijn zo ingericht dat studenten veilig en op afstand van elkaar kunnen werken i.v.m. covid-19.

 Locatie

Utrecht, faculteit Diergeneeskunde, afdeling Vogels en Bijzondere Dieren

 Beginperiode

Flexibel

Stagebegeleiders

Mandy Beekmans, MSc (bioloog, promovenda)

Dr. Yvonne van Zeeland (dierenarts, specialisatie in vogelgeneeskunde en papegaaiengedrag)

Dr. Claudia Vinke (bioloog, specialisatie in diergedrag en -welzijn en gedragsproblemen)

Meer informatie

https://dierenmaatschappij.vriendendiergeneeskunde.nl/project/papegaaienwelzijn