Oud-ereleden

De UBV heeft in haar jaren vele ereleden gehad. Helaas geven zij na hun overlijden hun erelidmaatschap op.  De oud-ereleden die de vereniging heeft gekend zijn prof. dr. A.A. Pulle (1948), mevrouw prof. dr. J. Westerdijk (1952), dr. P.J. Kipp (1969), prof. dr. G.A. van Arkel (1991) en Harry Voorma. We zijn erg trots op ons oud-ereleden.


Harry Voorma

Zaterdag 21 februari 2015 is ons het droevige bericht ter oren gekomen dat ons erelid Prof. dr. Harry Voorma in de nacht van vrijdag 20 februari op 78 jarige leeftijd is overleden. Onze steun en medeleven gaan uit naar de familie en vrienden.

Bij mijn komst naar Utrecht in 1974 was er nog een subfaculteit, met een secretaris als hoofd, zonder enig faculteitsbestuur. Ik onderhandelde over een bedrag om nieuwe apparatuur te kunnen kopen. Er werd niet gepraat over onderwijs.

Bij het onderwijs was het invechten, de zoölogie was de grootste in aantal, had zich in het verleden rijk gegeten aan onderwijs, vnl. aan geneeskunde- en diergeneeskundestudenten. Ik was dus als freelancer begonnen, moest met het mes op tafel onderhandelen over mijn aandeel en herinner mij een prof. Van de Kamer, die ziedend bij mij binnen kwam waar ik de brutaliteit vandaan haalde om over cellen te praten.

De democratisering kreeg ook greep op de universiteit, we kregen een faculteitsraad met een decaan en een bestuur, waar ook een student in kwam.

De concentratie van de Biologie in de Uithof, in het voormalig tandheelkunde gebouw, gaf de nodige spanning, ook al omdat door de TVC operatie farmacie naar Utrecht kwam. Het spelletje kwartetten op het ministerie resulteerde eveneens in her verlies van tandheelkunde. Achteraf gunstig voor de verdere ontwikkeling van het zo langzaam aan  meer medisch-biologisch karakter van de studie.

Onderwijsvisie was er toen nog niet, het curriculum was een volledige afspiegeling van het aantal hoogleraren en lectoren, waardoor reeds enige differentiatie was opgetreden.

Enige praktijkervaring;

1. De duur van een vergadering is afhankelijk van de starttijdstip, gold met name voor de onderwijscommissie.
2.Er is een spanning tussen de macht van de decaan en de secretaris.
3.De biologieopleiding in Utrecht moet een algemeen karakter blijven houden, geen specialisatie in één richting.
4.De biologie moet beter op zijn tellen letten, de  faculteit zit de laatste tijd teveel in het verdomhoekje, relatief veel bezuinigingen in verhouding tot studentenaantal.
5.De collegialiteit tussen docenten is sterk verbeterd


 

Carrière avond

| Activiteiten | No Comments
16 November is het zover de carrièreavond, hier vast een preview van de sprekers. Denk je nu daar moet ik bij zijn schrijf je dan vooral in op Codex. Ps:…

KaraokePUT

| Activiteiten | No Comments
21 juni Beste mensen het is weer zover; de karaokePUT! De PUT en de muziekcie slaan hun handen weer ineen om een fantastische, met schreeuwende mensen gevulde, avond te organiseren…

Ciderworkshop

| Activiteiten | No Comments
21 juni Schrijf je in voor de Fermentacie Ciderwedstrijd 2022 ! Battle tegen je mede-biologen in de ultiem sappige showdown ! Wie van jullie weet zijn gist het best te…

Start Gotcha

| Activiteiten | No Comments
21 juni Ahoy Landrotten 🏴‍☠️ Hebben jullie zin in een epische strijd met jullie studiegenoten? Willen jullie ook zo veel mogelijk UBV´ers nat maken? 💦 🎊Nou dan hebben we de…