• Overal

Microbiology

Binnen de leerstoelgroep Microbiologie wordt onderzocht hoe eiwitten en (lipo)polysacchariden worden uitgescheiden in bacteriën en in schimmels. Uitscheiding van deze moleculen is van groot belang voor deze micro-organismen. Op deze wijze kunnen ze voedingsstoffen vrijmaken uit dode en levende organismen en kunnen ze een gastheer infecteren. Ons onderzoek is dan ook niet alleen fundamenteel van aard, het heeft ook een toegepast karakter. Begrip over de moleculaire machines die betrokken zijn bij de eiwituitscheiding kan de productielijnen in de microbiële “cell factories” optimaliseren. Ons onderzoek wordt dan ook ondersteund door Nederlandse biotechnologische bedrijven. Voorts is ons onderzoek van groot medisch belang. Componenten die betrokken zijn bij uitscheiding alsmede de uitgescheiden moleculen kunnen dienen als target voor medicijnen of gebruikt worden om nieuwe vaccins te ontwikkelen. Hiertoe werken we samen met het UMC in Utrecht, met het Nederlands Vaccin Instituut en met farmaceutische bedrijven. Een ander hoofdthema binnen de Microbiologie is het onderzoek naar de vorming van aseksuele en seksuele sporenvormende structuren in schimmels (zoals paddenstoelen).

De Microbiologie maakt deel uit van de masters Environmental Biology, Molecular and Cellular Life Sciences en Bio Inspired Innovations.

  • Jan Tommassen (bacteriën), J.P.M.Tommassen@uu.nl
  • Han Wösten (Schimmels), H.A.B.Wosten@uu.nl